mandag 25. oktober 2010

Syv råd til og oppnå fantastiske bilder

Vi fikk i oppgave og lage en brosjyre med bilder av syv metoder du kan bruke for og forbedre bildene dine.

Først skulle vi gå ut og ta bildene og vi gikk ute i byen, på handlesenter, på skolen og naturen og tok bilder.

De reglene vi skulle følge var:

· 3x3 regelen

o du skal tenke deg at det er et rutenett som utgjør 9 ruter og du skal prøve å plassere hoved motivet inni de fire punktene der linjene møtes.

· Balanse

o Du skal fordele ”tyngden” jevnt i bildet. (Det trenger ikke være symmetrisk)

· Dybde

o Du skal finne en forgrunn, mellomgrunn og bakgrunn i bildet.

· Perspektiv frosk/fugl

o Perspektivet skal være i en synsvinkel til en frosk eller en ful.

· Forenkling

o Fokuser på hoved momentet og rydd vekk alt rundt det.

· Størrelsesforskjell

o Få frem proposisjoner med objekter betrakteren kjenner størrelsen på.

· Linjeføring

o Bilde skal vise tydelige linjer som øyet automatisk følger

Etter vi hadde tatt bildene redigerte vi dem i Photoshop og så lagde vi selve brosjyren i InDesignnår, når vi var helt ferdige leverte vi i en PDF fil.Vitamin Sandnes

Vitamin Sandnes er et kunstprosjekt med åpen innsending, lagt til Langgata, hovedgata i Sandnes.

Tidspunkt: 14. til 23. oktober 2010.

Det skal bestå av enkeltprosjekter i og rundt bysenterets fasiliteter som butikker og kafeer, så vel som i dialog med konvensjonelle utstillingssteder. Vi oppfordrer til innsendelse av prosjektideer som utfordrer og aktiverer disse sammenhengene.

Vi ønsker generelle beskrivelser av prosjektets ide, innhold og tanker om plassering, samt et summarisk budsjett og CV. Visualisering av prosjektideen ønskes der det er hensiktsmessig.

Det er ingen begrensing på uttrykksformer.

Den videre utviklingen av de valgte prosjektene vil foregå i dialog med kuratorene og vil måtte ses i sammenheng med budsjettsituasjonen, som ventes avklart i løpet av mai.


Bilder: