mandag 25. oktober 2010

Vitamin Sandnes

Vitamin Sandnes er et kunstprosjekt med åpen innsending, lagt til Langgata, hovedgata i Sandnes.

Tidspunkt: 14. til 23. oktober 2010.

Det skal bestå av enkeltprosjekter i og rundt bysenterets fasiliteter som butikker og kafeer, så vel som i dialog med konvensjonelle utstillingssteder. Vi oppfordrer til innsendelse av prosjektideer som utfordrer og aktiverer disse sammenhengene.

Vi ønsker generelle beskrivelser av prosjektets ide, innhold og tanker om plassering, samt et summarisk budsjett og CV. Visualisering av prosjektideen ønskes der det er hensiktsmessig.

Det er ingen begrensing på uttrykksformer.

Den videre utviklingen av de valgte prosjektene vil foregå i dialog med kuratorene og vil måtte ses i sammenheng med budsjettsituasjonen, som ventes avklart i løpet av mai.


Bilder:


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar