mandag 25. januar 2010kvallitetskontrasten

Vi fikk en oppgave å teste kvalliteten i fargen og hvordan den endrett seg etter vi blannet med andre farger og gråtoner.

I 1.rutenettet jobbde vi med hvordan fargekavalliteten endret seg når vi blannet en

gråfarge som hadde samme farge styrke som som frgen vi valgte.

I 2.rutenettet jobbet vi med når vi blandet en komple

menter farge sammen og så hvordan fargekvalliteten endret seg.

I det 3.rutenettet valgte vi en gråtone såmm vi skulle ha i a

ne hver rute. Og så skulle vi ha forskjellige klare farger som var i samme lys styre som den grå tonen vi valgte.

Her er oppgaven:

Bildet er speilvendt.

Komplementerkontrasten

Vi fikk også i oppgve og stillisere ett bilde, og male de med en komplenter farge og mellomfargnene (de fargene som oppstår når du blander komplementerfarger).

Komplimenterkontasten er frgene som står over hverandre i fargesirkelen, foreksempel rød-grønn, gul-lilla, orange-blå. når de blandes blir fargene sjitne og grå-akktige.

Jeg valgte lilla og gul, dette kann også ver et eksempel på lys mørk kontrast også.

Jeg valgte og stillisere en pitbull.Lys mørk kontrasten

Svart og hvitt er de sterkeste fargene i lys mørk kontrasten. Mellom det svare og hvite er det magen forsjellige grå toner. Fargen kann gjøres lysere med hvitt og mørkere med svart. Det finnes også mørk lys kontras i farger og. Som gul som er den lyseste fargen i fargesirkelen Og lilla som er den mørkeste.

her er ett eksempel på lys mørk kontrasten.

søndag 10. januar 2010


Vi fikk en oppgave som het varm kald kontrast. Det gikk ut på at vi skulle male et bilde der vi framstilte de varme og kalde fargende. Vi skulle høre på klassisk musikk får å bli inspirert. Etter vi hadde malt bildet skulle vi stilisere en del av bildet der det var mye ”liv”. Jeg valgte å lave en kald bakgrunn på bilde mitt med en varme farger i midten som et ”lys” i midten.


Nedenfor ser du itten’s fargesirkel. På den Høyre siden ser du de varme fargene og på den venste sidene ser du de kalde fargene. Fargekontraster er fargene som er ovenfor hverandre i itten’s farge sirkel, som gul og violet eller rød og grønn. Dette gir helt modsatte farger og veldig store kontraster


mandag 4. januar 2010

Mitt navn er Lovise Helvig jeg går på Forus vgs. på design og håndverk. Denne bloggen vil jeg bare bruke til faglige ting. Jeg vil bruke bloggen til og dokumentere oppgavene vi får i løpet av dette terminet.