mandag 25. januar 2010kvallitetskontrasten

Vi fikk en oppgave å teste kvalliteten i fargen og hvordan den endrett seg etter vi blannet med andre farger og gråtoner.

I 1.rutenettet jobbde vi med hvordan fargekavalliteten endret seg når vi blannet en

gråfarge som hadde samme farge styrke som som frgen vi valgte.

I 2.rutenettet jobbet vi med når vi blandet en komple

menter farge sammen og så hvordan fargekvalliteten endret seg.

I det 3.rutenettet valgte vi en gråtone såmm vi skulle ha i a

ne hver rute. Og så skulle vi ha forskjellige klare farger som var i samme lys styre som den grå tonen vi valgte.

Her er oppgaven:

Bildet er speilvendt.

Komplementerkontrasten

Vi fikk også i oppgve og stillisere ett bilde, og male de med en komplenter farge og mellomfargnene (de fargene som oppstår når du blander komplementerfarger).

Komplimenterkontasten er frgene som står over hverandre i fargesirkelen, foreksempel rød-grønn, gul-lilla, orange-blå. når de blandes blir fargene sjitne og grå-akktige.

Jeg valgte lilla og gul, dette kann også ver et eksempel på lys mørk kontrast også.

Jeg valgte og stillisere en pitbull.


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar