søndag 10. januar 2010


Vi fikk en oppgave som het varm kald kontrast. Det gikk ut på at vi skulle male et bilde der vi framstilte de varme og kalde fargende. Vi skulle høre på klassisk musikk får å bli inspirert. Etter vi hadde malt bildet skulle vi stilisere en del av bildet der det var mye ”liv”. Jeg valgte å lave en kald bakgrunn på bilde mitt med en varme farger i midten som et ”lys” i midten.


Nedenfor ser du itten’s fargesirkel. På den Høyre siden ser du de varme fargene og på den venste sidene ser du de kalde fargene. Fargekontraster er fargene som er ovenfor hverandre i itten’s farge sirkel, som gul og violet eller rød og grønn. Dette gir helt modsatte farger og veldig store kontraster


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar